Έπαινος Αναβάθμιση και Ανάδειξη του Μαρκιδείου Θεάτρου και Περιβάλλοντος Χώρου

Αρχιτέκτονες: Ιερείδης και Μιχαήλ Αρχιτέκτονες, Ιερείδης και Ιερείδης

Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης, Χαράλαμπος Ιερείδης, Αιμίλιος Μιχαήλ, Μαρία Ξενοφώντος, Μαρία Κουππή, Σοφία Σουγλίδου, Αλεξία Καρακάση

Σύντομη Έκθεση Περιγραφής Πρότασης.

Με δεδομένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τεμαχίου, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο σχεδιασμό ενός κτηριακού συγκροτήματος πολιτιστικών χρήσεων με ευελιξία και λειτουργικότητα στην οργάνωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου θεατρικού συγκροτήματος που θα λειτουργεί ως κόμβος πολιτισμού για την πόλη της Πάφου, ως ΠΟΛΗ | ΘΕΑΤΡΟ.

Η είσοδος στο κτήριο εισάγει τον επισκέπτη στον ενιαίο διώροφο χώρο foyer, διάφανο όσον αφορά στα όρια και τη λειτουργική του οργάνωση. Ως στοιχείο λειτουργικής και νοηματικής σύνδεσης επιτρέπει σημαντικές οπτικές φυγές, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση αντίληψη της δομής του συγκροτήματος. Η αίθουσα του θεάτρου αναπτύσσεται στο χώρο που καταλαμβάνει σήμερα το υφιστάμενο κτήριο. Η σκηνή μεταφέρεται στο βόρειο τμήμα του κτηρίου, ενώ ο αμφιθεατρικός χώρος των θεατών αναπτύσσεται στο νότιο τμήμα, σε άμεση σχέση με το foyer στο ισόγειο και στο επίπεδο του εξώστη.

Στη δυτική πλευρά του συγκροτήματος προτείνεται η επαναλειτουργία του θερινού κινηματογράφου, με τη διατήρηση του τοίχου προβολών και την διαμόρφωση υπαίθριου αμφιθεάτρου. Κάτω από το υπαίθριο αμφιθέατρο χωροθετείται προαιρετικά η “πολυλειτουργική αίθουσα” η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ως πειραματική σκηνή.

Ο περιβάλλοντας χώρος αντιμετωπίζει ως μια ανοικτή πλατεία πολιτισμού δημιουργώντας ένα χώρο πολιτιστικής διάδρασης και συνάθροισης των δημοτών της πόλης.