Επίσκεψη στο εργοτάξιο της πρώην Δημοτικής Αγοράς Αθηένου

Προσκαλείστε σε ξενάγηση στο εργοτάξιο της πρώην Δημοτικής Αγοράς Αθηένου (Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη) από την ομάδα μελέτης και επίβλεψης του έργου, για να δείτε τη διαδικασία αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου σε πολιτιστικό – πολυλειτουργικό κέντρο.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, στις 10:00-11:00 π.μ.

Ομάδα μελέτης: (AA&U) Σωκράτης Στρατής,
Άγγελα Πέτρου, Χρυσάνθη Κωνσταντίνου, Riccardo Urbano
Υπεύθυνος Αρχιτέκτονας επίβλεψης: Χρήστος Πασαδάκης
Πολιτικός Μηχανικός: Λουκάς Βαρνάβα
Επιμετρητές Ποσοτήτων: Νικολάου &Κοννίδης
Ηλεκτρολογικά/Μηχανολογικά: Gemac Consultancy Services Ltd
Εργοδότης: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως/ Δήμος Αθηένου
Εργολάβος: Milonas S&N Constructions Ltd

*Eίναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού κράνους, διακριτικού γιλέκου και παπουτσιών ασφαλείας.
Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όποιον δεν φέρει τον εξοπλισμό αυτό.
Περιορισμένος αριθμός από κράνοι και γιλέκα θα διατεθούν από τον εργολάβο.