Κύκλος Επαφών νέου Διοικητικού Συμβουλίου: Συνάντηση με Δήμαρχο Αγλαντζιάς

Στις 27-10-2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και του Δήμαρχου Αγλαντζιάς Ανδρέα Κωνσταντίνου. Εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Άλκης Δίκαιος, η Αντιπρόεδρος Μύρια Κωνσταντινίδου και ο Ταμίας Μάριος Καζαμίας.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν:

  1. Η σημασία διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας
    Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το στρατηγικό πλάνο αναπτυξιακών έργων για την αναζωογόνηση του ιστορικού πυρήνα και ο σχεδιασμός διαχείρισης δημόσιων χώρων. Εκφράστηκε η ανάγκη στήριξης και συμβολής από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε διαδικασίες οργάνωσης, ανάθεσης και υλοποίησης έργων του Δήμου Αγλαντζιάς, με σκοπό να διασφαλιστεί η υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα προς όφελος των πολιτών.
  2. Θέματα αδειοδοτήσεων
    Αναλύθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και οι αναγκαίες διαβουλεύσεις που απαιτούνται για συγκεκριμένα έργα. Οι δύο πλευρές έκριναν αναγκαία την προώθηση της ψηφιακής υποβολής έως ότου ενταχθούν όλα τα έργα στην εν λόγω διαδικασία.
  3. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί και ανάπτυξη
    Ο Δήμαρχος εξέφρασε την πρόθεση προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό Αστικού Πάρκου σε χρονικό ορίζοντα δύο μηνών. Ανέφερε επίσης, την προκήρυξη προσφοράς ανάθεσης έργου σε Αρχιτέκτονες για την ανακαίνιση ενός διατηρητέου κτηρίου με σκοπό την μετατροπή του σε Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών.