Κυπριακή Συμμετοχή στη 16η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων Επιμελητή «Curator»

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέθεσαν στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου την διοργάνωση της Κυπριακής συμμετοχής στη 16η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας 2018, της οποίας είναι και ο κύριος χορηγός. Κατόπιν αυτού, στις 3.1.2018 στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοίνωσε την προκήρυξη δήλωσης ενδιαφέροντος για Επιμελητή «Curator».

Βάση των όρων της διαδικασίας στις 26.1.2018 υποβλήθηκαν στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εννέα (9) προτάσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η Επιτροπή έπειτα από το πρώτο στάδιο μελέτης και αξιολόγησης των προτάσεων, κάλεσε στις 29.1.2018 τις 4 από τις 9 Ομάδες σε συνέντευξη για την παρουσίαση των προτάσεων τους ως ακολούθως:

 1. Free Space – Vol. 1 Travelogues
 2. Forming Anamneses: Architecture of the Senses
 3. Open Narratives: A Rediscovered Island
 4. I am W#here you are

Σε δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή των προτάσεων “Free Space – Vol. 1 Travelogues” και “I am W#here you are” για τις δύο πρώτες θέσεις.
Στο τελικό στάδιο επέλεξε κατά πλειοψηφία την ακόλουθη πρόταση ως αυτή που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2018:

I am W#here you are
Επιμελητές: Alessandra Swiny, Βερόνικα Αντωνίου, Γιώργος Χατζηχρίστου
Συνεργάτες: Matthieu Tercieux (video artist), Δέσπω Πασιά (Museologist)

Ως επιλαχούσα επιλέγηκε η πρόταση «Free Space – Vol. 1 Travelogues»
Επιμελητές: Χριστιάνα Ιωάννου, Πόπη Ιακώβου
Συνεργάτες: Χρίστος Παπαστεργίου, Ευτύχιος Σαββίδης, Μαρίζα Δαούτη

Η Επιτροπή εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς συνολικά οι διαγωνιζόμενες προτάσεις ήταν εξίσου ενδιαφέρουσες.

Επιτροπή Αξιολόγησης και Οργάνωσης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2018:

 1. Πέτρος Δυμιώτης ∙ Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 2. Σωκράτης Στρατής ∙ Επιμελητής Μπιενάλε 2016
 3. Χρύσανθος Πισσαρίδης ∙ Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
 4. Paolo Alessandro Corbidge ∙ Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
 5. Μιχάλης Γεωργίου ∙ Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 6. Γρηγόρης Καλνής ∙ Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Frederick
 7. Ευανθία Δόβα ∙ Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος