ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ – Μερική Aποκατάσταση Aιτήσεων

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» από τις 03.04.2023.

Ανακοίνωση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως:

 Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 3/04/2023 στο σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ θα λειτουργούν οι πιο κάτω αιτήσεις:

  1. Οι αιτήσεις ΕΑ15 (Εντολές 02/2020 και 01/2022) για το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
  2. Οι αιτήσεις ΓΕΝ1, ΓΕΝ2 και ΓΕΝ3 για τους Δήμους και Επαρχιακές Διοικήσεις

Για τις υπόλοιπες αιτήσεις του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

Πληροφοριακό Σύστημα “ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ”