Πολυκατοικία 0704

Αρχιτέκτονες: Simpraxis | Μάριος Χριστοδουλίδης, Χρίστος Χριστοδούλου. Ομάδα: Χρήστος Πασαδάκης, Μαρία Καρύδου

Κυπριακή Συμμετοχή Βραβεία Mies Van Der Rohe | 2015

Το έργο αποτελείται από πέντε επίπεδα, οκτώ μονάδες κατοίκησης σε τέσσερα επίπεδα και τον ισόγειο χώρο στάθμευσης και εισόδου.

Η προσπάθεια δημιουργίας ευήλιων χώρων με την μέγιστη εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού και διαμπερή εξαερισμού οδηγεί σε μια κάθετη διώροφη οργάνωση της κάθε μονάδας. Η κάθε μονάδα καταλαμβάνει την κάθε γωνία του κτηρίου με ανοίγματα προς δύο κατευθύνσεις. Τα υπνοδωμάτια των μικρών διαμερισμάτων τοποθετούνται σε χαμηλότερο επίπεδο από τους κοινόχρηστους χώρους και στις μεγαλύτερες μονάδες το αντίθετο. Αυτό επιτρέπει στο φυσικό φως και τον διαμπερή εξαερισμό να κινείται όχι μόνο οριζόντια αλλά και κάθετα, δημιουργώντας χώρους, οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται από οπτικά αδιέξοδα ή έλλειψη φυσικού φωτισμού.

Η αφετηρία σχεδιασμού είναι το σχήμα, το οποίο προκύπτει από το τεμάχιο αφαιρώντας την αναγκαία απόσταση από το σύνορο. Το ορθογώνιο, το οποίο παραμένει χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, στις τέσσερις γωνιές, όπου οργανώνονται δύο διώροφα διαμερίσματα στη κάθε μια.

Διαιρώντας ξανά την κάθε μονάδα σε τέσσερα τεμάχια δημιουργούνται οι βεράντες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τις εσωτερικές χρήσεις και είναι προστατευμένες αρκετά ώστε να χρησιμοποιούνται τους πλείστους μήνες στου χρόνου. Σε όλες τις βεράντες δημιουργούνται ανθώνες στην περίμετρο, οι οποίοι προεξέχουν του κυρίως όγκου, ενισχύοντας την ιδιωτικότητα και αποτρέποντας ανεπιθύμητη ηλιοφάνεια στην δύση.