ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ: Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK) και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνουν την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο “Συλλογική Κατοίκηση”. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους Αρχιτέκτονες και έχει σκοπό τη συλλογή καινοτόμων αρχιτεκτονικών προτάσεων που συνδέονται άμεσα με την εν λόγω θεματική.

Στο πλαίσιο της νέας τάξης πραγμάτων που επέφερε η οικονομική, υγειονομική, μεταναστευτική και κατ’επέκταση η κοινωνική κρίση των τελευταίων χρόνων, οι δομές συλλογικής κατοίκησης έχουν να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο, στις – συνεχώς αυξανόμενες – ανάγκες για στέγαση της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας ποιοτική στέγη, σε άτομα διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων.

Οι αρχιτεκτονικές πρακτικές καλούνται να επινοήσουν – κυρίως μέσα από συλλογικά σχήματα – νέες λύσεις προσανατολισμένες σε προτάσεις που αναδεικνύουν τη συλλογικότητα. Ζητήματα όπως, οι εγκαταλελειμμένες περιοχές των κέντρων των πόλεων και των οικισμών, η ποικιλόμορφη απαξίωση του κατοικημένου χώρου δημόσιου και ιδιωτικού, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, η αναίρεση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (περιλαμβανομένου του δικαιώματος στη στέγη), καθώς επίσης και οι κάθε λογής πρωτοβουλίες δημιουργίας τόπων αλληλεγγύης, αποκαλύπτουν πρωτόγνωρες χωρικές συνθήκες που επείγει να αναδειχθούν.

Με τον όρο “Συλλογική Κατοίκηση” καθορίζονται δομές οικιστικής χρήσης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται: συγκροτήματα κατοικιών με κοινόχρηστους δημόσιους ή ημιδημόσιους χώρους, κοινωνικές στέγες, στέγες φροντίδας, φοιτητικές εστίες αλλά και πολυκατοικίες, οι οποίες αναδεικνύουν τη μέγιστη μεταβλητότητα των μοντέλων κατοίκησης σε περιβάλλοντα των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα επιλέξουν οι διαγωνιζόμενοι.

Αναλυτικές πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού:  ΕΔΩ

Απαντήσεις ερωτημάτων: ΕΔΩ

 

 

 

 

Κριτική Επιτροπή
Τα μέλη που απαρτίζουν την Κριτική Επιτροπή είναι οι Αρχιτέκτονες:
Ελένη Ζουππουρή, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Αντρέας Παπαλλάς, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Χρίστος Παύλου, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού
Ανακοίνωση και Προκήρυξη Διαγωνισμού: 10.02.2023
Υποβολή Ερωτημάτων: 21.02.2023
Απαντήσεις Ερωτημάτων: 03.03.2023
Προθεσμία υποβολής προτάσεων. 31.03.2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός 30 ημερών από την λήψη προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
H ημερομηνία τελετής Βράβευσης θα ανακοινωθεί σε άμεσο χρόνο.