Πυρκαγιές στον ΑΚΑΜΑ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει την ανησυχία του για τις πυρκαγιές στον ΑΚΑΜΑ και καταδικάζει οποιεσδήποτε κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν τις περιοχές Natura2000 περιλαμβανομένου του Εθνικού Δασικού πάρκου αλλά και τις αγροτικές καλλιέργειες των κατοίκων.

Καλεί δε την Κυβέρνηση και όλους τους Αρμόδιους Φορείς να δώσουν σαφές μήνυμα ότι, η περιβαλλοντική καταστροφή που επιχειρείται δεν πρόκειται να σταματήσει τους όποιους προγραμματισμούς υφίστανται για την υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης και προστασίας των περιοχών Natura2000 – Χερσόνησος ΑΚΑΜΑ και δεν θα προτρέψουν σε δημιουργία πολεοδομικών ζωνών οικοδόμησης εντός των περιοχών αυτού του ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας της φύσης.

Σημειώνεται ότι, οι περιοχές αυτές βρίσκονται υπό το πολεοδομικό καθεστώς Προστασίας της Φύσης και οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε η Κύπρος, θα πρέπει να διαφυλαχθούν.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων τονίζει τη ζωτική σημασία του ΑΚΑΜΑ, αλλά και οποιουσδήποτε άλλου πνεύμονα πρασίνου στο νησί και εκφράζει τα συγχαρητήρια και τη στήριξη του προς το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου για τις διαχρονικές προσπάθειες για τη διαφύλαξη της φυσικής ομορφιάς του τόπου.