Συνάντηση με Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Αρχιτεκτόνων μελετητών και κατ επέκταση τη διασφάλιση ποιότητας των δημοσίων έργων, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε στις 15-11-2022 συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Δρ Οδυσσέα Φ. Μιχαηλίδη. Εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Άλκης Δίκαιος, οι Αντιπρόεδροι Μύρια Κωνσταντινίδου και Παύλος Φεραίος, ο Γενικός Γραμματέας Χάρης Σολωμού και το μέλος Μάρκος Μάρκου.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Προκηρύξεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τα έργα του δημοσίου.
  2. Βελτίωση όρων των δημοσίων συμβάσεων για προκηρύξεις έργων του δημοσίου με την μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή ή και Συντήρηση.
  3. Ανάγκη θέσπισης πολυετούς πλάνου υλοποίησης δημόσιων (οικοδομικών και τεχνικών) έργων.
  4. Ποιοτικά κριτήρια των υποβληθέντων μελετών και τρόποι πιστοποίησής τους.
  5. Καθορισμός κλίμακας αμοιβών αρχιτεκτονικών υπηρεσιών.
  6. Θέματα υποχρεώσεων και ευθυνών Αρχιτεκτόνων που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  7. Δημοτικός Κήπος Λεμεσού.