Συνάντηση με Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Στις 28 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξη Βαφεάδη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Άλκης Δίκαιος, η Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων Μύρια Κωνσταντινίδου και ο Γενικός Γραμματέας Χάρης Σολωμού.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκε εκ νέου το θέμα της υλοποίησης έργων του Δημοσίου, πρωτίστως με τη διαδικασία των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και η σημαντικότητα της διασφάλισης του Αρχιτέκτονα μελετητή σε ολα τα έργα του δημοσίου ακόμη και στις περιπτώσεις των έργων “Μελέτης Κατασκευής”.

Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι πρόκειται να παρουσιαστεί πρόγραμμα τριετίας με τα εγκεκριμένα έργα του Υπουργείου. Συμπληρωματικά και εν συνεχεία των διαβουλεύσεων του Υπουργείου με το ΕΤΕΚ και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, έχει συνταχθεί πίνακας κατηγοριοποίησης έργων του δημοσίου με σκοπό την επιλογή κατάλληλης διαδικασίας υλοποίησης τους, είτε μέσω προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, είτε μέσω άλλης μεθόδου ανάθεσης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αρχιτεκτονική ποιότητα των υλοποιημένων έργων, ανεξαρτήτου μεθόδου προκήρυξης. Ο πίνακας θα αποσταλεί στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το ΕΤΕΚ για περεταίρω εισηγήσεις.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημέρωσε ότι συμμετέχει την επιτροπή του ΕΤΕΚ για τον καθορισμό Κρατικής Αρχιτεκτονικής Πολιτικής, με σκοπό την προώθηση διαφανών, ανθεκτικών και υπεύθυνων λύσεων για κτήρια και κοινότητες ποιοτικής και σχεδιαστικής αριστείας. Η εν λόγω πρόταση έχει ολοκληρωθεί και θα διατεθεί περί τα τέλη Ιουνίου στο Υπουργείο για δημοσίευση.

Τέλος, ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη επιμόρφωσής των Αρχιτεκτόνων ως προς τις αρχές της Πράσινης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει ήδη διοργανώσει και πρόκειται επιπλέον να ανακοινώσει, διαλέξεις επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, ως προς τις αρχές Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων και τον Παθητικό Σχεδιασμό Κτηρίων, με σκοπό την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους Αρχιτέκτονες μέλη του.