Θερινό Εργαστήρι 2009

Το θεματικό πλαίσιο – Οι στόχοι
Μέσα από την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης, το εργαστήρι ξύλινης κατασκευής φέρνει τους φοιτητές και τους νέους αρχιτέκτονες σε επαφή με τους πραγματικούς όρους σχεδιασμού και υλοποίησης μιας αρχιτεκτονικής ιδέας. Με την εισαγωγή της κατασκευής σε ένα δημόσιο χώρο, το εργαστήρι στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας χωρικής εμπειρίας και μίας πιο συνειδητής κατανόησης της αρχιτεκτονικής και τους χρήστες. Το Θερινό Εργαστήρι Ξύλινης Κατασκευής 2009 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων της Επιτροπής Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο κτήριο Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και στον κόλπο της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι, από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου, και συμμετείχαν 17 φοιτητές από αρχιτεκτονικές σχολές της Κύπρου και του εξωτερικού. Την επιστημονική επίβλεψη και εργασιών του εργαστηρίου είχε το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από μια σύνθετη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης. Ο σχεδιασμός της ξύλινης κατασκευής έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενιαίας προσέγγισης στο σχεδιασμό, η οποία προκύπτει από την παράλληλη επεξεργασία των προγραμματικών δεδομένων, της αρχιτεκτονικής μορφής και των κατασκευαστικών απαιτήσεων. Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκινά με τη διερεύνηση του χώρου και των εναλλακτικών δυνατοτήτων που αυτός προσφέρει. Οι πρώτες σκέψεις και σχεδιαστικές ιδέες αναπτύσσονται με σαφείς αναφορές στο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον, τις δυνατότητες παρέμβασης και τον τελικό χρήστη. Προτείνεται ο σχεδιασμός ενός ξύλινου επιπέδου, το οποίο μέσω κατάλληλης μορφολογικής και κατασκευαστικής διερεύνησης προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης. Η σύλληψη μεταφέρεται σε σκίτσο και σε μία σειρά από μακέτες που εμφανίζουν ήδη τις κατασκευαστικές και μορφολογικές προθέσεις, παράλληλα με τις δυνατότητες χρήσης και οικειοποίησης της κατασκευής από τους χρήστες και επισκέπτες της περιοχής.

Ο σχεδιασμός αναπτύσσεται σε ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την παράλληλη διερεύνηση των παραμέτρων σχεδιασμού, αυτών της μορφής, της κατασκευής και του δομικού συστήματος. Για την κατασκευαστική υλοποίηση επιλέγεται ένα δομικό σύστημα αποτελούμενο από γραμμικά στοιχεία, αρθρωτά μεταξύ τους. Το τελικό σχεδιαστικό προϊόν αναπτύσσεται με την τοποθέτηση παράλληλων τομών διαφορετικής γεωμετρίας. Οι τομές αυτές προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες «κατάληψης» και παράλληλα το κύριο δομικό σύστημα της κατασκευής. Η συναρμολόγηση της κατασκευής υπόκειται στην ίδια κατασκευαστική λογική, με τη σταδιακή ανάπτυξη των παράλληλα τοποθετημένων τομών.

Συνύπαρξη με τον τόπο
Μέσα από την υλικότητα της, η κατασκευή αποπειράται αν μεταδώσει τις δυνατότητες δημιουργικής σκέψης στην αρχιτεκτονική, δυνατότητες που μέσα από τις συνθήκες σχεδιασμού και υλοποίησης αποκτούν γεωμετρία, χρώμα και υφή, πάνω απ’ όλα υλική υπόσταση. Το τελικό προϊόν καλείται να λειτουργήσει ως δορυφόρος της νεανικής σκέψης μέσα στο χώρο, να μεταδώσει ιδέες και νοήματα, να αποδράσει από το επίπεδο της αρχιτεκτονικής ιδέας και, αποκτώντας ύλη, χρώμα και υφή, να εισχωρήσει στο παραλιακό τοπίο, εκεί που συναντώνται η γη, η θάλασσα και ο ουρανός. Αφού διανύσει την πορεία σχεδιασμού, ανάπτυξης και συναρμολόγησης, στοιχεία εξίσου σημαντικά και αναμφίβολα αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα, επιχειρεί να συνυπάρξει και να συσχετιστεί με το χώρο και τους ανθρώπους του. Μέσω της υλικής της υπόστασης, η κατασκευή δημιουργεί χωρικές προϋποθέσεις, τέτοιες ώστε να επιτρέπουν τη μεταβολή της δεδομένης εμπειρίας του χώρου, επιχειρώντας να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και να συνυπάρξει με την καθημερινότητα των χρηστών και επισκεπτών της περιοχής. Η αρχιτεκτονική κατασκευή διεκδικεί ένα νέο ρόλο στο χώρο όπου τοποθετείται να τον οικειοποιηθεί και να δημιουργήσει αλληλεπιδράσεις με αυτόν, καθιστώντας τον εντέλει πολιτισμικό τοπίο.

Διοργάνωση: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Κωνσταντίνος Κυπρής, γραμματέας Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων και Μαρία Κωστή αρχιτέκτονας

Επιστημονική Επίβλεψη: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου
Αιμίλιος Μιχαήλ, ειδικός Επιστήμονας Προγράμματος Αρχιτεκτονικής

Συμμετείχαν: Αγαθοκλέους Αλεξάνδρα, Βαρνάβας Νάσιος, Γεννάρη Έλενα, Γιατρός Νίκος, Ευρυπίδου Άννα, Θεοδοσίου Ιωάννα, Καλλής Γιώργος, Κυριαζής Γιώργος, Κωνσταντίνου Νέαρχος, Μηνά Μιχάλης, Μιχαηλίδου Άννα, Μπαλαπανίδου Ελλη, Νεοφύτου Κατερίνα, Παλάτε Σάβια, Παναγίδου Άντρη, Ποστεκκής Αλέξανδρος και Τσαούσης Νικόλας.

Στήριξη: Δήμος Παραλιμνίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου