Θερινό Εργαστήρι 2015

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει την διοργάνωση του Θερινού Εργαστηρίου Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων. Την Επιστημονική Ευθύνη, Επίβλεψη του εργαστηρίου έχει το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ερωτήματα τους στο blog της ιστοσελίδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Η Επιστημονική Ομάδα που χειρίζεται το θέμα θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και αίτηση δήλωσης συμμετοχής επισυνάπτονται.