Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2020

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του για ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης, τη διακίνηση ιδεών γύρω από την αρχιτεκτονική, ανακοινώνει τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2020”. Τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής διοργανώνονται για 2η συνεχή χρονιά και έχουν ως βασικό σκοπό την ανάδειξη της ευρείας συμβολής της αρχιτεκτονικής στην κοινωνία και περαιτέρω την ανάδειξη της αριστείας στην εκπαίδευση.

Τα “Βραβεία Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2020” είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απευθύνει πρόσκληση σε Φοιτητές αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού να υποβάλουν εργασίες που εκπονήθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι υποψήφιες προτάσεις θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει:
• Διεξοδική και πρωτότυπη ανάλυση και ανταπόκριση στο θέμα με το οποίο καταπιάνονται.
• Ολοκληρωμένη και συνεκτική αντιμετώπιση του επιλεγμένου θέματος.
• Άσκηση κριτικής σκέψης και ανάλυσης.
• Κατανόηση του κοινωνικού σκοπού της αρχιτεκτονικής, με δημόσιο όφελος και ενστερνίζοντας αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι Φοιτητές αρχιτεκτονικής θα συμμετέχουν σε μία εκ των δύο Κατηγοριών:
• Πτυχιακή Εργασία (4ο έτος / Πτυχίο / RIBA I ή αντίστοιχο)
• Διπλωματική Εργασία (5ο έτος / Δίπλωμα / RIBA II ή αντίστοιχο)
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα απονέμει ένα Βραβείο μέχρι και μία Εύφημη Μνεία σε κάθε Κατηγορία.

Επιπρόσθετα θα απονεμηθούν Ειδικά Βραβεία στις ακόλουθες θεματικές:
• “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική” από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
• “Αειφορίας και Ενέργειας” από την Πρεσβεία Βασιλείου της Ολλανδίας.

Απονομή Βραβείων
Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας: Βραβείο & χρηματικό Έπαθλο €1.000
Βραβείο Πτυχιακής Εργασίας: Βραβείο & χρηματικό Έπαθλο €600
Εύφημες Μνείες και στις δύο Κατηγορίες: Τιμητικό Δίπλωμα, χρηματικό ‘Έπαθλο €200 και αρχιτεκτονική έκδοση.

Ειδικά Βραβεία
“Εφαρμογής Καινοτόμων Τεχνολογιών” από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου: Δίπλωμα & χρηματικό Έπαθλο €500
“Αειφορίας και Ενέργειας” από την Πρεσβεία Βασιλείου της Ολλανδίας: Δίπλωμα & χρηματικό έπαθλο €500

Διαδικασία Υποβολής συμμετοχής
Συνιστάται η αποστολή των συμμετοχών ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας μεταφορών με απόδειξη παράδοσης ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην διεύθυνση: Στασικράτους 24, γραφεία 201 – 202, 1065 Λευκωσία στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου έως Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου (από τις 9:00 έως 17:00)
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου (από τις 09:00 έως 14:00)

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία θα έχουν την ευθύνη αξιολόγησης των συμμετοχών:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΕΛΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακκελίδου Μαρία
Δανού Μαργαρίτα
Δίκαιος Άλκης
Κοσμάς Μιχάλης
Κωνσταντή Κωνσταντίνος
Λιασίδου – Χριστοδούλου Έλενα
Ονησιφόρου Χρύσω
Παναγίδης Φλώρης
Παύλου Χρίστος

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παπαλλάς Ανδρέας

 

 

 

Όροι συμμετοχής ∙ Ελληνική Έκδοση
Terms of participation ∙ English edition